Thần Phù cảng khẩu hiểu bạc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thần Phù cảng khẩu hiểu bạc - 神伕港口曉泊
của Nguyễn Trung Ngạn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

波搖月腳散霞紅,
無限漁家落照中。
一水白從天上落,
群山青到海門空。
龍歸洞口晴生霧,
鯨噴潮頭暮起鍾。
獨泛蘭舟觀浩蕩,
忽疑身在爛銀宮。

Ba dao nguyệt cước tán hà hồng,
Vô hạn ngư gia lạc chiếu trung.
Nhất thủy bạch tòng thiên thượng lạc,
Quần sơn thanh đáo hải môn không.
Long quy động khấu tình sinh vụ,
Kình phún chiều đầu mộ khởi chung.
Độc phiếm lan chu quan hạo đãng,
Hốt nghi thân tại lạn ngân cung.

Sóng lay chân mặt trăng, những ráng hồng tỏa ra,
Vô số nhà chài ẩn trong bóng chiều.
Một dòng nước bạc từ trên trời đổ xuống,
Mấy chòm núi xanh đến cửa bể thì nhạt màu.
Rồng về cửa động, trời tạnh hóa mù,
Cá kình phun đầu sóng, chiều hôm nổi tiếng chuông.
Một mình với chiếc thuyền lan ngắm cảnh bát ngát,
Ngỡ như mình ở chốn cung tiên.