Thầy đồ dạy học

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thầy đồ dạy học
của Trần Tế Xương

Có một cô lái nuôi một thầy đồ[1]
Quần áo rách rưới, ăn uống xô bồ[2]
Cơm hai bữa: cá kho, rau muống;
Quà một chiều[3]: khoai lang, lúa ngô.
Sao dám khinh mình : " Thầy đâu thầy bậy thầy bạ" ?
Chẳng biết trọng đạo, cô[4] gì: "cô lốc, cô lô" !

   
Chú thích

  1. Cô lái: chỉ vợ (bỡn). Thầy đồ : tác giả.
  2. Ăn uống cẩu thả, không kén chọn .
  3. tức là, một buổi, một lần, một bữa.
  4. Cô (vai trò vợ của thầy).