Thằng mõ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thằng mõ
của Lê Thánh Tông

Mõ này cả tiếng lại dài hơi,
Mẫn cán[1] ra tay chẳng phải chơi.
Mộc đạc[2] vang lừng trong bốn cõi,
Kim thanh[3] rền-rĩ khắp đòi nơi[4].
Trẻ già chốn chốn đều nghe lệnh,
Làng nước ai ai phải cứ lời.
Trên dưới quyền hành tay cắt đặt,
Một mình một chiếu thảnh-thơi ngồi.

   
Chú thích

  1. Mẫn cán: nhanh nhẹn giỏi giang.
  2. Mộc đạc: mõ bằng gỗ.
  3. Kim thanh: tiếng kêu như tiếng kim loại (đồng, vàng).
  4. Đòi nơi: nhiều nơi. Đòi là tiếng cổ nghĩa là nhiều.