Thể loại:Tài khoản bot

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thể loại này liệt kê các tài khoản đăng ký chương trình robot Wikisource. Các bot hiện tại chủ yếu thực hiện thêm/bớt/thay đổi các interwiki của văn kiện.