Thể loại:Tác gia cổ đại

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tác gia theo thời đại Tác gia theo thời đại (cổ đại) Trung cổ
Cổ đại là giai đoạn từ 700 TCN–600, trước đó là thời kỳ tiền sử và sau đó là thời kỳ Trung cổ.