Thể loại:Văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam, theo Điều 2, Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, bao gồm:

 1. Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.
 2. Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
 3. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
 4. Nghị định của Chính phủ.
 5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 6. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.
 7. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 8. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
 9. Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
 10. Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.
 11. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Toà án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
 12. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

Thể loại con

Thể loại này gồm 11 thể loại con sau, trên tổng số 11 thể loại con.