Thủy hành phó doanh cảm tác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thủy hành phó doanh cảm tác
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phiên âm Hán Việt

Chi kì thệ phục cựu sơn hà,
Khảng khái đăng chu phát hạo ca.
Trạo bãi thủy văn đôi bạch tuyết,
Phàm di nguyệt ảnh lộng hàn ba.
Cô trung đối việt càn khôn lão,
Tử cố vi mang thảo thụ đa.
Kí thủ tặc nô bình định hậu,
Trùng tầm Tân quán lữ ngư hà.