50%

Than nỗi đời

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Than nỗi đời
của Trần Ngọc Lầu

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt

Mười hai bến nước, bến nào trong?
Kén chọn lâu nay chửa toại lòng.
Nhắn nhủ cùng ai người quốc sĩ,
Ngọc lành cao giá, thiếp trao không!

   
Chú thích