Biên dịch:Thanh Giang tự tị thử

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Thanh Giang tự tị thử)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thang Giang tự tị thử - 青江寺避暑
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

不到青江寺
至今幾二年
夏日苦煩熱
扶杖來參禪
涸井水容甕
新松枝及肩
消息有如是
俯仰徒茫然
寺僧見吾至
拾果羅吾前
未辨色空界
但求人世憐
何處小風引
額手磚床眠
一鍾叩殘夢
歸來明月天

Bất đáo Thanh Giang Tự
Chí kim cơ nhị niên
Hạ nhật khổ phiền nhiệt
Phù trượng lai tham thiền
Hạc tỉnh thủy dung úng
Tân tùng chi cập kiên
Tiêu tức hữu như thị
Phủ ngưởng đồ mang nhiên
Tự tăng kiến ngô chí
Thập quả la ngô tiền
Vị biện sắc không giới
Đãn cầu nhân thế liên
Hà xứ tiểu phong dẫn
Ngạch thủ chuyên sàng miên
Nhất chung khấu tàn mộng
Quy lai minh nguyệt thiên

Tránh nắng ở chùa Thanh Giang
Không đến chùa Thanh Giang
Đến nay đã gần hai năm.
Ngày hè khổ vì nóng,
Chống gậy đến thăm cửa thiền.
Giếng cạn, nước chỉ còn chừng một hũ.
Cành tùng mới đến vai.
Tăng lên giảm xuống chỉ có thế.
Cúi xuống trông lên chỉ mờ mịt.
Sư chùa thấy ta đến,
Dọn quả bày trước mặt ta
Chưa bàn đến lẽ sắc không,
Chỉ tìm cõi lòng thương người đời.
Gió nhẹ từ đâu đến.
Lấy thềm gạch làm giường, vắt tay lên trán mà ngủ.
Một tiếng chuông làm tỉnh mộng;
Trở về thì trăng đã sáng.

Không đến chùa Thanh Giang
Nay đã gần hai năm
Ngày hè oi nóng quá
Lại chống gậy lên thăm.
Giếng cạn còn hũ nước.
Cành tùng mới ngang vai
Tăng giảm chỉ có thế,
Như phút mơ hồ thôi.
Sư chùa thấy ta đến,
Bầy quả trước mặt mời,
Không bàn lẽ không, sắc,
Chỉ như lòng thương người.
Gió mát ngoài xa đến,
Thềm gạch ngủ một hơi.
Một tiếng chuông chiều động,
Về, trăng sáng đầy trời.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.