Thanh Quyết độ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thanh Quyết độ - 青蕨渡
của Nguyễn Trung Ngạn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

長河一帶水悠悠,
清化山南劃二州。
潮信往來觀造化,
鳥聲上下說贏輸。
煙浮松傘廟何處,
白拂蘆旂天共秋。
十二年前曾過此,
新亭風景使人愁。

Trường hà nhất đái thủy du du,
Thanh Hóa, Sơn Nam hoạch nhị châu.
Triều tín vãng lai quan tạo hóa,
Điểu thanh thượng hạ thuyết doanh thâu.
Yên phù tùng tản miếu hà xứ?
Bạch phất lô kỳ thiên cộng thu.
Thập nhị niên tiền tằng quá thử,
Tân đình phong cảnh sử nhân sầu.