Thiếu nữ đi tu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thiếu nữ đi tu
của Trần Tế Xương

Con gái nhà ai dáng thị thành,
Cớ chi nỡ phụ cái xuân xanh ?
Nhạt màu son phấn, say màu đạo,
Mở cánh từ bi, khép cánh tình.
Miệng đọc nam vô quên chín chữ[1]
Tay lần tràng hạt phụ ba sinh[2]
Tiếc thay thục nữ hồng nhan thế,
Nỡ cạo đầu thề với quyển kinh !

   
Chú thích

  1. Chín chữ cù lao : công ơn cha mẹ .
  2. Duyên nợ vợ chồng.