Thi phúc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thi phúc
của Trần Tế Xương

Này này hương thi đỗ khoa nào?
Nhân hậu hay lòng quan thượng Cao[1]
Người ta thi chữ, ông thi phúc[2]
Dù dở, dù hay ông cũng vào[3]

   
Chú thích

  1. Quan thượng Cao: tức Cao Xuân Dục, người làng Thịnh Mỹ, phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đỗ cử nhân năm 1877. Ông đã từng làm tổng đốc Nam Định, thượng thư bộ Học. Khoa thi hương này ông được cử làm chánh chủ khảo, trường Nam có tiếng là nhân hậu, chấm nới tay.
  2. thi gặp may (nhờ có phúc) mà đỗ
  3. Vào: thông thường thi hương phải qua bốn kỳ. Đạt được kỳ trước mới được vào kỳ sau. Đây có ý là đỗ.