Biên dịch:Thu sơn tiêu vọng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Thu sơn tiêu vọng)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thu sơn tiêu vọng - 秋山霄望
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

八面村墟一嵿孤,
纔登萬象入中都。
風輕雲弄嫦娥影,
霧霽天高北斗樞。
品物一天金世界,
江山四顧玉輿圖。
霜鳴何處秋聲答,
喚起歐陽藻思蘇。

Bát diện thôn khư nhất đính cô,
Tài đăng vạn tượng nhập trung đô.
Phong khinh vân lộng Thường Nga ảnh,
Vụ tễ thiên cao Bắc Đẩu khu.
Phẩm vật nhất thiên kim thế giới,
Giang sơn tứ cố ngọc dư đồ.
Sương minh hà xứ thu thanh đáp,
Hoán khởi Âu Dương tháo tứ tô.

Đêm thu lên núi ngắm bầu trời
Một ngọn đơn độc giữa tám mặt xóm làng
Trèo lên, nhìn vào giữa phố mới thấy muôn hình trạng.
Gió nhẹ mây đùa bóng trăng.
May tạnh trời cao, sao Xu Đẩu tỏ.
Vạn vật một trời thế giới vàng.
Bốn phía giang sơn như một tấm bản đồ bằng ngọc.
Tiếng thu ứng đối tiếng chim kêu trong sương đêm từ đâu vọng tới.
Gọi Âu Dương sống dậy rửa sạch nỗi sầu.

Làng vây tám phía một hòn cao,
Trèo lên nhìn phố giữa muôn mầu
Sương trong trời tỏ sao Xu, Đẩu[1]
Gió nhẹ mây đùa bóng trăng thu.
Một thế giới vàng, trời muôn vật
Bốn phía giang sơn, ngọc họa đồ
Thu thanh ứng nhạn kêu vẳng tới,
Gọi Âu Dương[2] dậy rửa sầu thu.

   
Chú thích

  1. Xu: Ngôi sao thứ nhất trong chòm Bắc Đẩu.
  2. Âu Dương: Tức Âu Dương Tu, nhà thơ đời Tống, có bài "Thu thanh phú" đượm vẻ sầu thu.


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.