Thua bạc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thua bạc
của Nguyễn Công Trứ

Ngày xuân thong thả, tính thờ ơ
Thấy chúng chăn trâu đánh cũng ưa
Tưởng làm ba chữ[1] mà chơi vậy
Bỗng chốc lên quan đã sướng chưa!

   
Chú thích

  1. Tiếng cổ, nghĩa là đồng, 600 chữ = 1 quan