Thuyền đêm tức cảnh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thuyền đêm tức cảnh  (1930) 
của Phan Bội Châu

Một lá thuyền lơ lửng
Năm canh nguyệt ủ ê,
Mưa lùa xe ngựa chạy,
Gió thổi nón tơi về.
Gà gáy mơ hồ sáng,
Quyên kêu sắp sửa hè.
Ông này quá vô sự:
Ba chén ngáy khè khè!