Thuyền buồm ở bến xa trở về

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thuyền buồm ở bến xa trở về
của Lê Thánh Tông

Bãi tạnh thuyền ai bóng liễu dời,
Buồm về năm nứm[1] mé bên nơi[2].
Lèo ăn gió, dầu dùi thẳng[3],
Cánh phơi mây, mặc lộng khơi!
Thuyền tếch thênh thênh chèo nhẹ nhẹ,
Khói tan thức thức[4] lục hơi hơi[5].
Có người thác hứng[6] chưng khi ấy,
Nước Sở, sông Ngô mặc vẽ vời!

   
Chú thích

  1. Năm nứm: Mườm mượp
  2. Nơi: Này
  3. Dầu dùi thẳng: Mặc sức lao thẳng
  4. Thức thức: Lớp lớp
  5. Lục hơi hơi: Xanh nhè nhẹ
  6. Thác hứng: Gửi hứng