Bước tới nội dung

Tiến quân ca

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Các phiên bản của
Tiến quân ca
của Văn Cao

Các phiên bản của Tiến quân ca gồm có:
  • Bản Tiến quân ca đăng trên Tri Tân tạp chí số 203 ngày 6 tháng 9 năm 1945 (chưa hết hạn bản quyền)
  • Bản Tiến quân ca đang được sử dụng làm Quốc ca Việt Nam hiện nay. Tác phẩm được "hiến tặng cho nhân dân và Tổ quốc" nhưng tình trạng bản quyền không rõ ràng để đưa lên Wikisource.