Tiến sĩ giấy

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tiến sĩ giấy
của Trần Tế Xương

Ông đỗ khoa nào, ở xứ nào
Thế mà hoa, hốt, với trâm, bào?[1]
Mỗi năm mỗi tết trung thu đến
Tôi vẫn quen ông, chẳng muốn chào.

   
Chú thích

  1. Trang phục của tiến sĩ giấy : hoa cài mũ, hốt (thẻ bằng ngà cầm tay), trâm (cài tóc), bào (áo thụng).