Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ nhất/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

1. — Tưởng là gì!

Có hai bác tính hay sợ vợ, cùng ở láng diềng với nhau.

Một hôm, bác nọ, vợ đi vắng; ở nhà giời mưa, có váy vợ phơi, quên không cất vào, để mưa ướt cả. Khi vợ về, nó chửi cho một trận đê nhục; chán rồi, nó đánh cu-cậu tối tăm cả mắt mũi lại.

Bác bên cạnh thấy bác kia vợ đánh chửi tệ như vậy, mới lẩm bẩm rằng:

— Đ... mẹ kiếp! chẳng phải tay ông! ...

Vợ nghe thấy, trợn mắt lên, hỏi dồn rằng:

— Phải tay ông, thì ông làm gì, hử? ông làm cái gì??

— Phải tay ông, thì ông... cất trước lúc giời mưa, chứ gì !...