Biên dịch:Trùng dương bất vũ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Trùng dương bất vũ)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trùng dương bất vũ - 重陽不雨
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

重陽不雨為咨嗟,
瑟瑟西風奈爾何。
有客送來黃菊酒,
無人開得杜鵑花。
半山倒影頻移檻,
萬里冥鴻未定家。
病眼兼之塵擾甚,
閉門不出亦酣歌。

Trùng dương bất vũ vị tư ta,
Sắt sắt tây phong nại nhĩ hà.
Hữu khách tống lai hoàng cúc tửu,
Vô nhân khai đắc đỗ quyên hoa.
Bán sơn đảo ảnh tần di hạm,
Vạn lý minh hồng vị định gia.
Bệnh nhãn kiêm chi trần nhiễu thậm,
Bế môn bất xuất diệc hàm ca.

Tiết trùng dương[1] không có mưa
Chưa hết than thở vì tiết trùng dương không có mưa
Thì sao đã phải chịu gió tây xào xạc?
Có khách đưa rượu cúc đến biếu,
Nhưng không có người mở cho hoa đỗ quyên nở.
Bóng núi lộn ngược, bóng lan can luôn di chuyển.
Muôn dặm mờ mịt, chim hồng chưa định được hướng về nhà.
Mắt mờ lại thêm bụi quẩn mù mịt;
Đóng cửa, chẳng ra ngoài lại hát say.

Trùng dương chưa hết ngán không mưa,
Xào xạc gió tây đã sớm lùa.
Rượu cúc có người mang đến tặng,
Đỗ quyên ai mở để nở hoa?
Bóng hè luôn chuyển, bóng núi ngược.
Muôn dặm mịt mờ, bóng hồng xa.
Bụi quẩn, mắt mờ thêm mù mịt.
Say ca, cửa khép kín không ra.

   
Chú thích

  1. Tiết trùng dương vào ngày 9-9 âm lịch, nếu không có mưa là thời tiết không được coi là đẹp.


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.