Trúc quân tử

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trúc quân tử
của Lê Thánh Tông

Người xưa ví trúc với người quân tử (xanh tươi, cứng rắn).

Giống lạ Giang Lăng đã được dành.
Một mai năng chiếm được cao danh.
Lòng không, chẳng vả phô niềm tục,
Khí cứng hằng thìn[1] một tiết thanh.
Sớm còn đeo chim phượng đỏ[2],
Khuya chờ mọc cháu rồng xanh[3].
Kham chi[4] thế gọi là quân tử.
Sương tuyết nào hề bén mình ?

   
Chú thích

  1. Giữ
  2. Trúc trên núi La Phù, sáng có chim phượng đỏ
  3. Trúc mặc măng non, gọi là "cháu rồng"
  4. Hèn nào