Trăng đêm ở Liên Khê

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trăng đêm ở Liên Khê
của Lê Thánh Tông

Vách[1] cách hai ngàn đóa khói thâu,
Dòng xanh nguyệt hiện, thấy cơ mầu.
Càng sực nức, hương đeo quế,
Sóng lênh lang, ngọc chứa bầu.
Miệng Thái Chân[2] cười ngừng má phấn,
Bãi Tây Hồ[3] rộng giỡn chân câu[4].
Kìa ai hơ hải[5] thuyền ngư ẩn,
Dặng dặng ca một tiếng đâu ?

   
Chú thích

  1. Vách: Vách núi
  2. Thái Chân: Dương Quý Phi
  3. Tây Hồ: Ở Trung Hoa nhiều địa điểm mang tên Tây Hồ, nhưng duy Tây Hồ ở dưới núi Ngọc Tuyền là có nhiều sen quý
  4. Câu: Ngựa
  5. Hơ hải: Thơ thẩn