Trăng thu dọi cây sân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trăng thu dọi cây sân
của Lê Thánh Tông

Thu nguyệt kề sân thuở[1] tạnh mưa,
Ngàn cây hây hẩy gió thanh đưa,
Vàng rây[2] mấy khóm chồi cao thấp,
Bạc điểm đòi[3] chùm bóng nhặt thưa.
Vẫy bút thơ tiên ngâm chẳng xiết,
Đầy bầu rượu thánh hứng thêm thừa.
Này này phong cảnh hòa[4] tri kỉ,
Lọ thốt Lan Đình[5] lại thắm sơ[6].

   
Chú thích

  1. Thuở: Lúc
  2. Rây: Rắc
  3. Đòi: Nhiều
  4. Hòa: Là
  5. Lan Đình: Thuộc tỉnh Chiết Giang. Thời nhà Tấn, Vương Hi Chi họp bạn chơi ở đấy, uống rượu ngâm thơ, tập viết chữ đẹp
  6. Thắm sơ: Như xưa