Trời thu trăng sáng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trời thu trăng sáng
của Lê Thánh Tông

Bốn mùa no[1], bốn, thiếu mùa nào,
Trăng một[2] thu chầy, vặc vặc cao.
Hây hẩy gió vàng[3] thông ải nhạn[4],
Làu làu bóng ngọc[5] suốt nhà giao[6].
Dãi dầm chén khách kề hiên cúc[7],
Nhẹ chở thuyền ai ngược động đào[8].
Có kẻ lòng còn ưu ái cũ,
Ngồi năm trông nhẫn[9], xế lầu sao.

   
Chú thích

  1. Nọ: Đủ
  2. Một: Riêng
  3. Gió vàng: Kim phong: gió thu
  4. Ải nhạn: Nhạn môn quan (Trung Hoa)
  5. Bóng ngọc: Mặt trăng
  6. Nhà giao: Hang hốc của giống thuồng luồng dưới đáy sông, đáy biển
  7. Điển Đào Tiềm thường cùng khách uống rượu ở dưới ánh trăng để ngắm hoa cúc
  8. Đào hoa nguyên kí của Đào Tiềm chép: có người thuyền chài đi vào động Đào Hoa được gặp người lánh nạn từ đời nhà Tần
  9. Nhẫn: Khắp