Trợ giúp:Tìm kiếm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trợ giúp:Nội dung Tìm kiếm

Máy tìm kiếm nội bộ[sửa]

Tìm Wikimedia[sửa]

Máy tìm kiếm bên ngoài[sửa]

Google[sửa]

Theo các liên kết dưới đây, bạn có thể sử dụng bộ máy tìm kiếm Google để tìm trên Wikisource - hoặc tất cả ngôn ngữ, hoặc chỉ tiếng Việt. Google lấy chỉ mục mọi không gian tên.

Nếu bạn thường tìm kiếm Google, hãy nghĩ đến việc cài đặt Google Toolbar. Dùng nút "search this site" giúp bạn nhanh chóng tìm được phiên bản tiếng Việt của Wikisource. Google Toolbar chính thức có các phiên bản dành cho FirefoxInternet Explorer.

Làm sao để cung cấp đường dẫn đến một Google Search cụ thể[sửa]

Mã wiki cho phép bạn chèn các liên kết đến trang tìm kiếm Google bằng cách ghi google: vào tiền tố liên kết. Cách này có thể sẽ hiệu quả tại trang thảo luận. Được làm như sau:

[[google:shakespeare]].

Sẽ thành ra:

google:shakespeare

Ghi chú: Việc quan trọng là không sử dụng khoảng trắng trong tìm kiếm. Để thêm tham số vào tìm kiếm, tách chúng ra bằng dấu cộng, +. Để tìm một cụm từ, dùng dấu gạch ngang (dấu trừ), -, giữa mỗi từ. Ví dụ, để tìm "John Milton", dùng john-milton.

Để cung cấp liên kết đến tìm kiếm cụ thể cho Wikisource, đưa vào liên kết google +site:vi.wikisource.org (không có khoảng trắng trước và sau), như sau:

[[google:Shakespeare+site:vi.wikisource.org]].

Thành ra:

google:Shakespeare+site:vi.wikisource.org

Để làm trống liên kết và chỉ hiện một số phần bạn muốn, dùng dấu sổ dọc, như sau:

[[google:Shakespeare+site:vi.wikisource.org|"Shakespeare"]]

Thành ra:

"Shakespeare"

Xem thêm[sửa]