Trang:Viet Nam Su Luoc.djvu/61

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.


CHƯƠNG V

CÔNG-VIỆC HỌ TRỊNH LÀM Ở ĐẤT BẮC

1. Việc giao-thiệp với nhà Thanh
2. Việc lấy đãi Cao-bằng của họ Mạc
3. Quan-chế
4. Việc binh-chế
5. Hình-luật
6. Thuế đinh, thuế điền và sưu dịch
7. Các thứ thuế
8. Sổ chi thu
9. Việc khai mỏ
10. Việc đúc tiền
11. Sự đong-lường
12. Việc in sách
13. Việc học-hành thi-cử
14. Trường học võ
15. Làm quốc-sử
16. Sự đánh dẹp giặc-giã trong nước : Giặc Ngân già; Giặc Ninh-xá ; Nguyễn hữu Cầu ; Nguyễn danh phương ; Hoàng công chất ; Lê duy Mật.

1. VIỆC GIAO-THIỆP VỚI NHÀ THANH. Năm quí mão ( 1663 ), lúc ấy nhà Minh đã mất rồi, vua nhà Thanh có cho sứ sang dụ vua An-nam về triều-cống. Bấy giờ Trịnh Tạc 鄭 柞 mới cho sứ đem đồ cống lệ sang Yên-kinh 燕 京 ( tức là Bắc-kinh) để cầu phong cho vua Lê. Đến năm đinh-mùi ( 1667 ) vua Khang-hi nhà Thanh sai sứ sang phong cho vua Lê làm An-nam quốc-vương 安 南 國 王.