Triệu Ẩu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Triệu Ẩu  (1918) 
của Vô danh, do Đoàn Như Khuê dịch

Bài thơ này được đăng trong Nam Phong tạp chí số 8, tháng 2 năm 1918, mục Vịnh sử. Bài thơ nguyên của một người vô danh (ký tên Vô danh thị), được Đoàn Như Khuê sao lục. Phần dịch giả đề tên Đoàn Như Khuê chỉ để tiện việc trình bày.

Không duyên không kiếp cũng không chồng,
Cái nợ trần-hoàn cái nợ chung.
Nhắm mắt dời chân coi tạo-hóa,
Kề vai vắt vú gánh non sông.
Sánh cùng hai gái dòng con Lạc,
Thương lấy trăm giai giống họ Hồng.
Thành-bại kể chi thiên hạ sự,
Nữ-nhi như thế cũng anh-hùng!