Trung Tân quán ngụ hứng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trung Tân quán ngụ hứng
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

I[sửa]

Phiên âm Hán Việt

Hư thất hồn vô bán điểm ai,
Sài môn tận nhật bạng giang khai.
Ngư chu vãn hướng ngư khê bạc,
Dã tốc hướng tùy dã khách lai.
Loạn thế cẩu toàn, tri hữu hạnh,
Nguy thì hoằng tế quí phi tài.
Thừa nhàn khước tá đông phong lực,
Lưu thủ xuân quang nhập thọ bôi.

VI[sửa]

Phiên âm Hán Việt

Niên tương thất thập vị huyền dư
Trùng ức khê tuyền thủy trúc cư.
Vãn cúc tựu hoang Nguyên Lượng[1] kính,
Ngọa long do khuất Khổng Minh[2] lư.
Phong thanh nguyệt bạch sổ bôi tửu,
Kỉ tĩnh song minh bán quyển thư.
Bệnh nhược lai trì ưng mạc hận,
Tri thiên ý độc hậu ư dư.

VIII[sửa]

Phiên âm Hán Việt

Cố gia nhập vọng tưởng thuần lô
Khê bạn hành ngâm mịch tửu đồ.
Thi tá oanh hoa thiên thủ hữu,
Phong lâm kỉ án nhất trần vô.
Lí nhân yếu trạch tri vi mĩ
Lân đức tòng tri tất bất cô
Thùy ẩm niên niên hương lão yến ?
Tương thôi hương quán cánh hoan hô.

XII[sửa]

Phiên âm Hán Việt

Sổ gian giang quán phủ giang tân,
Thủy quốc vi mang lưỡng ngạn phân.
Phong ổn phàm qui hàn phố nguyệt,
Thiên tình long hiện viễn sơn vân.
Ngư thôn trù ảnh tà dương quải,
Dã tự chung thanh bán dạ văn.
Điểm kiểm hành niên du thất thập,
Chỉ duyên suy lão khởi vong quân !

   
Chú thích

  1. Nguyên Lượng: Đào Tiềm đời Tấn
  2. Khổng Minh: Gia Cát Lượng đời Tam quốc