Trung Tân quán nhị lão dung thụ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trung Tân quán nhị lão dung thụ
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phiên âm Hán Việt

Lão thụ song dung bạn lão thân,
Kim lai cổ vãng bất tri xuân
Tham thiên quán mại phong sương cựu,
Đắc địa thiên thừa vũ lộ tân.
Sơ phạp đống lương phò đại hạ,
Hảo tương ấm tí cập tư dân.
Bàng nhân hưu nghĩ trang hu lậu
Cân phủ hà năng phạt tính chân.