Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius
trang định hướng

Đây là một trang định hướng, dùng để liệt kê các tác phẩm khác nhau nhưng có cùng tựa đề. Nếu bạn đến đây từ một liên kết của tác phẩm, vui lòng sửa nó lại để chỉ đến đúng tác phẩm được nhắc đến.

Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius có thể là: