Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius có thể là: