Tuyên bố của Ngoại trưởng Clinton nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tuyên bố của Ngoại trưởng Clinton nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế  (2012) 
của Hillary Rodham Clinton, do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dịch

Tuyên bố ngày 10 tháng 12 năm 2012.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Văn phòng Phát ngôn viên

Dành cho đăng tải ngay

10/12/2012

2012/1946

Ngày 10/12/1948, các nhà lãnh đạo thế giới đã nhóm họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và đã khẳng định phẩm giá và quyền bất khả xâm phạm vốn có của tất cả mọi người. Với việc thông qua Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền (UDHR), cộng đồng quốc tế cam kết xây dựng một thế giới ở đó tất cả mọi người được "sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền" cũng như có quyền hưởng tự do, bình đẳng, và công bằng theo pháp luật. Cùng lúc chúng ta kỷ niệm Ngày Nhân quyền sau hơn 6 thập kỷ sau kể từ ngày thông qua văn bản có tính nền tảng này, chúng tôi tái khẳng định cam kết của mình về thúc đẩy và bảo vệ chân lý cơ bản của văn bản ấy.

Chúng tôi làm như vậy bằng cách thúc đẩy các quyền tự do phổ quát được nêu trong Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền, bao gồm tự do ngôn luận, tự do hội họp, và tự do thờ phụng. Khi các chính phủ tìm cách từ chối các quyền tự do này bằng cách sử dụng các luật và bạo lực, chúng tôi chống lại sự áp bức này và sát cánh với mọi người trên khắp thế giới khi họ bảo vệ quyền lợi của mình. Những quyền này bổ sung và củng cố lẫn nhau. Như tôi đã nói ở Dublin, tự do tôn giáo là nói đến những người có khả năng thực hành đức tin của họ, nhưng điều đó cũng nói đến quyền của người dân được suy nghĩ về những gì họ muốn, nói ra những gì họ nghĩ, liên kết với những người khác, và lập hội một cách ôn hòa mà không bị nhà nước do thám họ hoặc ngăn cấm họ làm như vậy. Việc hy sinh một quyền này nhân danh một quyền khác là không cần thiết cũng như không thể chấp nhận được.

Chúng tôi tìm cách bảo vệ các quyền này ở trong nước và cổ vũ các quyền ấy ở nước ngoài vì làm như vậy là điều trọng tâm trong bản sắc của chúng tôi, đó là một phần ảnh hưởng của chúng tôi trên thế giới, và có tính thiết yếu đối với lợi ích quốc gia của chúng tôi. Như Tổng thống Obama và bản thân tôi đã nói, những chính phủ tôn trọng nhân quyền và phản ánh ý chí của người dân thì ổn định, vững chắc và thịnh vượng hơn về lâu dài, và là những đồng minh tốt hơn đối với Hoa Kỳ. Nhân quyền không thể bị tách ra khỏi các ưu tiên khác. Nhân quyền gắn bó chặt chẽ với tất cả các mục tiêu mà chúng tôi phấn đấu trong nước cũng như trên thế giới. Tuyên ngôn Nhân quyền không chỉ là một danh mục các quyền và nghĩa vụ của chính phủ. Đó là một bản thiết kế chi tiết đã được kiểm nghiệm qua thời gian dành cho các xã hội thành công.

Chúng ta kỷ niệm Ngày Nhân quyền vào tháng 12 hàng năm, nhưng thúc đẩy tự do và quyền con người là công việc hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi - những người có may mắn được sống ở các quốc gia như Hoa Kỳ - có trách nhiệm nhiều hơn; trước hết là phải luôn sáng suốt trong việc đảm bảo rằng chúng tôi tôn trọng và thực hiện cam kết của chính chúng tôi về nhân quyền ở ngay trong nước; và thứ hai là giúp đỡ những người khác đạt được những gì chúng tôi có - cơ hội được sống trong sự tôn trọng nhân phẩm. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản cả trên mạng lẫn trong đời sống thực, chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng về sự đàn áp dù nó xảy ra ở bất cứ nơi nào, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy tinh thần khoan dung, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc vì mục tiêu xây dựng một thế giới công bằng và hòa bình hơn.

(Hết tuyên bố)

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
Bản dịch: