Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève về vấn đề Đông Dương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm