Tuyên ngôn Mozilla

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tuyên ngôn Mozilla  (2007) 
của Mitchell Baker, do Nguyễn Mạnh Hùng dịch

Tuyên ngôn do Chủ tịch Quỹ Mozilla Mitchell Baker viết, nói về mục đích hoạt động và sứ mệnh của Quỹ Mozilla, được phát hành theo CC-BY-SA 3.0 [1].

Giới thiệu

Internet đang dần trở thành một phần quan trọng của cuộc sống chúng ta.

Dự án Mozilla là một cộng đồng toàn cầu bao gồm những người tin tưởng rằng tính mở, tính sáng tạo, và cơ hội là chìa khóa cho sức khỏe của Internet. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau từ 1998 để chắc chắn rằng Internet được phát triển theo cách thức làm lợi cho mọi người. Chúng tôi được biết tới nhờ tạo ra trình duyệt web Mozilla Firefox.

Dự án Mozilla sử dụng một hướng tiếp cận dựa trên cộng đồng để tạo ra phần mềm mã nguồn mở có đẳng cấp thế giới và phát triển các kiểu mới của hoạt động hợp tác. Chúng tôi tạo ra các cộng đồng bao gồm những người tham gia vào việc tạo ra trải nghiệm Internet tốt hơn cho tất cả chúng ta.

Kết quả của những nỗ lực này là, chúng tôi đã chắt lọc một nhóm nguyên tắc mà chúng tôi tin là cấp thiết để Internet có thể tiếp tục làm lợi cho cộng đồng cũng như khía cạnh thương mại của cuộc sống. Chúng tôi đưa ra các nguyên tắc ở bên dưới.

Mục đích của Tuyên Ngôn là để:

 1. làm rõ viễn cảnh Internet mà những người tham gia Mozilla muốn Tổ Chức Mozilla theo đuổi;
 2. trao đổi với mọi người cho dù họ có hiểu biết kĩ thuật hay không;
 3. làm cho những người đóng góp trong Mozilla tự hào về những gì chúng tôi đang làm và thúc đẩy chúng tôi tiếp tục; và
 4. cung cấp một khuôn mẫu cho cả những người khác để cùng nâng cao viễn cảnh Internet.

Những nguyên tắc này sẽ không tự đi vào cuộc sống. Cần có mọi người để tạo cho Internet tính mở và tính dễ tham gia - mọi người hoạt động như những cá nhân, cùng làm việc trong các nhóm, và chỉ đạo người khác. Tổ Chức Mozilla cam kết nâng cao các nguyên tắc được chỉ ra trong Tuyên Ngôn Mozilla. Chúng tôi mời mọi người tham gia chúng tôi và tạo cho Internet thành một nơi tốt hơn cho tất cả mọi người.

Nguyên tắc

 1. Internet là một phần tích hợp trong cuộc sống hiện đại–một thành phần quan trọng trong giáo dục, liên lạc, hợp tác, kinh doanh, giải trí và xã hội tổng thể.
 2. Internet là một nguồn tài nguyên công cộng toàn cầu và phải luôn mở và dễ dàng truy cập.
 3. Internet cần làm giàu cho cuộc sống của mỗi con người.
 4. Sự bảo mật của từng cá nhân trên Internet là chính yếu và không thể xem nhẹ.
 5. Từng cá nhân phải có khả năng tạo ra các trải nghiệm của riêng họ trên Internet.
 6. Hiệu ứng của Internet với tư cách là tài nguyên công cộng dựa trên tính tương kết (giao thức, định dạng dữ liệu, nội dung), tính sáng tạo và sự tham gia toàn cầu.
 7. Phần mềm mã nguồn mở miễn phí thúc đẩy sự phát triển của Internet với tư cách là một tài nguyên công cộng.
 8. Các quy trình xuyên suốt dựa trên cộng đồng thúc đẩy sự tham gia, trách nhiệm, và lòng tin.
 9. Sự tham gia thương mại trong việc phát triển Internet mang đến nhiều lợi ích; sự cân bằng giữa mục đích thương mại và lợi ích công cộng là quan trọng.
 10. Mở rộng khía cạnh lợi ích công cộng của Internet là một mục đích quan trọng, xứng đáng với thời gian, sự chú ý và cam kết.

Nâng cao Tuyên Ngôn Mozilla

Có nhiều cách khác nhau trong việc nâng cao các nguyên tắc của Tuyên Ngôn Mozilla. Chúng tôi hoan nghênh các hoạt động đa dạng, và tham gia vào sự sáng tạo mà những người tham gia trong Mozilla đã thể hiện trong các lĩnh vực khác của dự án. Đối với các cá nhân không tham gia trong dự án Mozilla, một cách cơ bản và hiệu quả để ủng hộ Tuyên Ngôn là sử dụng Mozilla Firefox và những sản phẩm hiện thân cho những nguyên tắc trong Tuyên Ngôn.

Cam kết của Tổ Chức Mozilla

Tổ Chức Mozilla cam kết ủng hộ Tuyên Ngôn Mozilla trong các hoạt động của mình. Nói rõ hơn, chúng tôi sẽ:

 1. xây dựng và kích hoạt công nghệ mã nguồn mở và các cộng đồng ủng hộ nguyên tắc của Tuyên Ngôn;
 2. xây dựng và chuyển giao các sản phẩm người dùng tuyệt vời ủng hộ nguyên tắc của Tuyên Ngôn;
 3. sử dụng tài sản của Mozilla (tài sản trí tuệ như là bản quyền và thương hiệu, cơ sở hạ tầng, quỹ, và danh tiếng) để giữ cho Internet là nền tảng mở;
 4. quảng bá các kiểu mẫu trong việc tạo giá trị kinh tế cho các lợi ích công cộng; và
 5. quảng bá các nguyên tắc Tuyên Ngôn Mozilla trong các bài diễn thuyết công cộng và nền công nghiệp Internet.

Một số hoạt động của Tổ Chức–hiện tại là việc sáng tạo, chuyển giao và quảng bá của các sản phẩm người dùng–được quản lí chủ yếu thông qua chi nhánh của Tổ Chức Mozilla, đó là Tập Đoàn Mozilla.

Thư mời

Tổ Chức Mozilla mời tất cả mọi người ủng hộ các nguyên tắc của Tuyên Ngôn Mozilla cùng tham gia với chúng tôi, và tìm kiếm các cách thức mới để giúp cho viễn cảnh Internet này trở thành sự thật.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.