Tuyết buổi chiều ở trên sông

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tuyết buổi chiều ở trên sông
của Lê Thánh Tông

Nghi ngút ngàn Tương bóng ác thâu,
Trời hòa[1] có tuyết cảnh thêm mầu.
Hư không vẩy khắp hoa nghìn khóm,
Thế giới đông nên ngọc một bầu[2].
Buồm chiếu phau phau thuyền chở nguyệt,
Áo tơi sù sụ khách ngồi câu.
Đầu Ngô, cuối Sở từng đi lại,
Viếng hỏi Quân Sơn[3] ấy ở đâu ?

   
Chú thích

  1. Hòa: Mà
  2. Câu thơ nguyên của Nguyễn Trãi
  3. Quân Sơn: Một ngọn núi đẹp trong tưởng tượng của người xưa