Uống rượu tiêu sầu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Uống rượu tiêu sầu
của Cao Bá Quát

Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy[1],
Cảnh phù-du[2] trông thấy những nực cười.
Thôi công đâu chuốc lấy sự đời,
Tiêu khiển một vài chung lếu-láo.
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,[3]
斷 送 一 生 惟 有 酒
Trầm tư bách kế bất như nhàn[4].
沉 思 百 計 不 如 閒
Dưới thiều-quang thấp-thoáng bóng Nam-san[5].
Ngoảnh mặt lại, Cửu-hoàn[6] coi cũng nhỏ.
Khoảng trời đất, cổ kim, kim cổ,
Mảnh hình-hài không có, có không.
Lọ là thiên tứ vạn chung[7]!

   
Chú thích

  1. Một trăm năm, một đời người.
  2. Kiếp sống bồng-bềnh trôi nổi của người ta như con vờ, chẳng được bao lâu. Đó là quan niệm của Trang-Chu.
  3. Dứt hẳn một cuộc đời chỉ có rượu.
  4. Nghĩ kỹ trăm đường, không gì bằng nhàn.
  5. Trái núi ở phương Nam.
  6. Chín cõi trong trời đất.
  7. Nghìn cỗ xe, muôn hộc thóc.