Uy danh lừng lẫy khắp năm châu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Uy danh lừng lẫy khắp năm châu  (1964) 
của Hồ Chí Minh

Đăng trên báo Nhân dân, số ra ngày 12-11-1964.

Uy danh lừng lẫy khắp năm châu
Đạn cối tuôn cho Mỹ bể đầu
Thành Đồng trống thắng lay lầu trắng
Điện Biên, Mỹ chẳng phải chờ lâu.