Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác  (năm 1914) 
của Phan Bội Châu
Bài thơ này sáng tác trong lúc tác giả bị quân Quảng Đông bắt giam, sáng tác vào đầu năm 1914 và một bài thơ trong tác phẩm Ngục trung thư.


Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
Đã khách không nhà trong bốn biển,
Lại người có tội giữa năm châu.
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.