Vân Đồn cảng khẩu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Phiên âm Hán Việt

Cảng khẩu thê mê nhật chính huân,
Khinh chu tình phiếm vạn sơn vân.
Hải biên nữ sĩ dao ngôn tiếu,
Phong đã thuyền đầu thính bất văn.