Vân Đồn cảng khẩu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vân Đồn cảng khẩu
của Lê Thánh Tông

Phiên âm Hán Việt

Cảng khẩu thê mê nhật chính huân,
Khinh chu tình phiếm vạn sơn vân.
Hải biên nữ sĩ dao ngôn tiếu,
Phong đã thuyền đầu thính bất văn.