Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Phiên âm Hán Việt

Âm dương hòa hợp vận huyền ki,
Giải tác cam lâm hỉ cập thì.
Bái tự cửu thiên ân kí ác,
Nhuận triệm thứ thể vật hàm nghi.
Dân tô nghê vọng vương sự chí,
Sĩ hấp phong thành thánh giáo thi.
Vũ thuận cốc đăng kim thượng thụy,
Thái bình hựu nhất thử hữu kì.