Vũ trung tùy bút/Chương LXXIV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Phía đông thôn chợ làng Đình Tổ có một gò thổ tinh[1], tả hữu lại có hai gò kim tinh chồng nhau, các thầy phong thủy cho là hai ông thần đồng ngồi giảng sách. Đất ấy liền với phía tây làng ta. Người làng ta truyền rằng, cứ đêm đến thì nghe tiếng thần đồng đọc sách. Khoảng năm Đinh Hợi, Mậu Tí (1767 - 1768) đời Cảnh Hưng không nghe thấy nữa. Ý chừng ông thần đồng ấy đã xuất thế chăng ? Hay là tinh khí có khi tụ lại, có khi tán chăng ? Điều đó không thể lấy lý mà lường được.

   
Chú thích

  1. Gò đất vuông