Vũ trung tùy bút/Chương XXXI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mậu Hiên tiên sinh sinh tháng nhuận năm Tân Mùi (1751) đời Cảnh Hưng. Xét xem đẩu số[1] thì cát tinh thấu hội kiêm được vài quí cách, không mấy người số tử vi tốt như thế. Anh hai ta trước có nói chuyện rằng đấng Tiên đại phụ ta đã từng xem số Mậu Hiên tiên sinh, bảo rằng : cứ như số tiên sinh thì danh với thọ không thể vẹn cả đôi đường, đỗ đại khoa thì phải giảm thọ, được hưởng trường thọ thì phải giảm bớt khoa danh. Năm Kỷ Dậu (1789), tiên sinh mắc bệnh, ta thường đem lời nói trên để khuyên giải. Xét ra, Mậu Hiên tiên sinh, về khoa danh thì đỗ đến hương nguyên[2] mà thọ thì đến 50 tuổi ; kể ra danh với thọ như thế thì cũng không dài, nhưng cũng không ngắn, ta không hiểu là tại sao.

Năm Canh Tuất (1790), ta mộng thấy ra xem yết bảng ở Quảng Văn đình[3], thấy có chữ sơn son thếp vàng ghi rõ tên ông Trịnh Công Quyền đỗ ưu trung đệ nhất danh, còn Phạm Huy Dung đỗ trung hạng đệ nhất danh, rồi đến các tên thứ hạng thì nhiều, không thể nhớ hết được. Đến khi tỉnh dậy, không hiểu ra ý làm sao, mà bấy giờ thì ông giám sinh Trịnh Công Quyền mất đã lâu rồi.

   
Chú thích

  1. Tức là tính các sao chiếu mệnh
  2. Đỗ đầu kì thi Hương
  3. Một ngôi đình bên ngoài cửa Đại Hưng của thành Thăng Long, dựng từ đời Lê Thánh Tông. Các văn thư của triều đình cần bố cáo với dân thì treo ra ở đấy. Bảng vàng thi Hội trước treo ở cửa Đông Hoa, sau cũng chuyển về treo ở đây.