Vườn cau Nam Phổ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vườn cau Nam Phổ  (1939) 
của Nam Trân

In trong tập Huế, Đẹp và Thơ.

Tặng Tạ Quang Bửu

Cô gái Nam Phổ ở lỗ trèo cau
(Ca dao)

Trung thu: cô độc quả trăng tròn...
Chỉ có sân Trời vắng trẻ con.
Ánh lướt da cau phơi vẻ trắng:
Thoạt trông còn ngỡ chiếc đùi non.