Vườn hoang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vườn hoang  (1940) 
của Nguyễn Bính

In trong tập thơ Tâm hồn tôi do nhà xuất bản Nguyễn Cường ấn hành. Tập thơ này được trao giải khuyến khích bởi Tự Lực văn đoàn.

Lòng tôi là cả một vườn hoang,
Vắng cả chim xanh, cả bướm vàng.
Từ dạo mùng tơi thôi trổ lá,
Thì cô hàng xóm cũng thôi sang.

Cánh cửa vườn hoang từ dạo ấy,
Mấy dòng tơ trắng nhện niêm phong.
Ai đi qua đấy, về qua đấy,
Hãy xoá giùm tôi lấy một dòng!

Có vài đám cưới mới đi qua,
Cách một vài hôm, một đám ma.
Họ đã vô tình không để lại,
Vài thoi vàng giấy, một dây hoa.

Không ai chôn cất hộ lòng tôi,
Mối lái cho tôi lấy một người!
Ba bốn hôm rồi, mưa chẳng ngớt,
Mưa dầm thì khối lá mùng tơi!

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)