Vịnh Trương Lưu Hầu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Năm năm uốn lưỡi trong màn
Một mình ơn Hán, nợ Hàn giả xong
Trương Lưu Hầu[1] là Hàn công tử
Dõi năm đời chung đỉnh đai cân
Liều một dùi chưa giả nợ cố quân
Uốn ba tấc lấy thân thờ Hán chúa
Thuốc độc phun Tần lây đến Sở
Mùi thơm ngậm Hán trún[2] cho Hàn
Trong năm năm gây một mối giang san
Đền nợ trước ơn sau đều vẹn xóng
Tràng phú quí xem bằng mây mỏng
Túi Xích Tùng riêng đủng đỉnh mái Thanh Sơn
Nhục vinh gác chuyện Tiêu, Hàn[3]

   
Chú thích

  1. Trương Lương, tự là Tử Phòng, người nước Hàn, làm mưu thần giúp cho Lưu Bang phá Tần diệt Sở, lập nên cơ nghiệp nhà Hán. Khi Lưu Bang đã lên ngôi tức Hán Cao Tổ, Trương Lương thác bệnh xin đi theo Xích Tùng Tử học đạo tiên, không chịu làm quan, nên giữ được toàn danh, lại tránh được cái họa "địch quốc phá mưu thần vong"
  2. Phả
  3. Tiêu Hà, Hàn Tín: các đại thần nhà Hán, sau đều bị hãm hại