Vịnh bài Hòn đá tảng giặt vải mùa rét

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đằng đẵng canh chày tuyết nhiễm xâm[1],
Đỉnh đang đâu dội, tiếng hàn châm ?
Chày kình[2] vưỡn[3] ngỡ thằng đồng[4] nện,
Cối thỏ[5] dường đà ả quế đâm.
Thục nữ tơi bời vui cửi dệt,
Tao nhân ánh ỏi hứng thơ ngâm.
Vẳng nghe sẽ chạnh niềm ưu ái,
Màng tượng dường bằng phủ nguyện âm[6].

   
Chú thích

  1. Nhiễm xâm: Thấm vào
  2. Chày kình: Chày nện chuông
  3. Vưỡn: Vẫn
  4. Thằng đồng: Chú tiểu
  5. Cối giã: Cối giã thuốc trong trăng
  6. Phủ nguyện âm: Lời cầu nguyện