50%

Vịnh cảnh Hà Nội

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vịnh cảnh Hà Nội
của Nguyễn Công Trứ

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không lịch sự cũng người Trường An
Hồi thủ khả lân ca vũ địa[1]
Đất Trường An là chốn đế kinh
5Nước non một dải hữu tình
Giời Nam Việt trước gây đồ đế kỉ,
Người thôn ổ, dấu phong lưu thành thị.
Đất kinh kì riêng một áng lâm tuyền
Men sườn non tiếng mục véo von
10In mặt nước buồm ngư lã chã
Hoa thảo kỉ kinh xuân đại tạ[2]
Giang sơn trầm tiếu cổ hưng vương[3]
Đồ thiên nhiên riêng một bức tang thương
Khách du lãm coi chừng thăm hỏi
15Đã mấy độ sao dời vật đổi
Nào vương cung, đế miếu đâu nào?
Mỉa mai vượn hót anh chào.

   
Chú thích

  1. Quay đầu trông cảnh cố đô mà thương
  2. Cỏ hoa đã trải bao phen thay đổi
  3. Non sông cười thầm những cuộc hưng vong