Vịnh cảnh mùa xuân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vịnh cảnh mùa xuân
của Lê Thánh Tông

I[sửa]

Một khí trời đắp đổi vần[1],
Ba tháng đông lại ba tháng xuân.
Sinh thành, mọi vật đều tươi tốt,
Đầm ấm, nào ai chẳng đượm nhuần ?
Tượng[2] mở thái hòa, Nghiêu vỗ trị,
Ơn nhiều chẩn thải[3] Hán[4] nuôi dân.
Đài xuân[5] bốn bể đều vây họp,
"Tuổi tám ngàn[6]", tôi chúc thánh quân.

II[sửa]

Lật lật[7] bình phong mở mấy lần,
Khắp hòa[8] chốn chốn một trời xuân!
Hiu hiu gió thổi, hương lồng áo,
Phơi phới mưa sa, ngọc đượm chân.
Liễu vẽ mày xanh oanh chấp chới,
Mai tô má phấn bướm xun xoăn.
Đường chen xe ngựa tai vang nhạc,
Nào chốn nào là chẳng cõi nhân[9] ?

   
Chú thích

  1. Đổi vần: Chuyển vần
  2. Tượng: Cảnh tượng
  3. Chẩn thải: Chẩn cấp
  4. Hán: Hán Văn đế và Hán Cảnh đế, hai ông vua nhiều lần xá tô và phát chẩn cứu dân
  5. Đài xuân: Chốn tụ họp vui xuân: Cảnh thái hòa
  6. Tuổi tám ngàn: Câu chúc thọ vua: "Bát thiên tuế vi xuân" (xuân tám ngàn tuổi)
  7. Lần lật: Phần phật
  8. Hòa: Cả
  9. Cõi nhân: Nhân gian