Vịnh làng Chế

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vịnh làng Chế
của Lê Thánh Tông

Làng Chế thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Bóng ác non đoài ban[1] xế xế,
Bỗng đâu đã tới miền Tam Chế.
Mênh mang khóm nước nhuộm màu lam,
Chận ngất[2] đỉnh non lồng bóng quế[3].
Chợ họp bên sông gẫm có chiều[4],
Thuyền bày trên đất xem nhiều thể[5].
Cảnh vật bằng đây họa[6] có hai,
Vì dân khoan giản[7] bên tô thuế.

   
Chú thích

  1. Ban: Buổi
  2. Chận ngất: Cao ngất
  3. Bóng quế: Bóng trăng
  4. Chiều: Buổi
  5. Thể: Dạng
  6. Họa: Hiếm
  7. Khoan giản: Nới nhẹ