Vịnh làng Chế

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bóng ác non đoài ban[1] xế xế,
Bỗng đâu đã tới miền Tam Chế.
Mênh mang khóm nước nhuộm màu lam,
Chận ngất[2] đỉnh non lồng bóng quế[3].
Chợ họp bên sông gẫm có chiều[4],
Thuyền bày trên đất xem nhiều thể[5].
Cảnh vật bằng đây họa[6] có hai,
Vì dân khoan giản[7] bên tô thuế.

   
Chú thích

  1. Ban: Buổi
  2. Chận ngất: Cao ngất
  3. Bóng quế: Bóng trăng
  4. Chiều: Buổi
  5. Thể: Dạng
  6. Họa: Hiếm
  7. Khoan giản: Nới nhẹ