Vịnh người đánh cá

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vịnh người đánh cá
của Lê Thánh Tông

I[sửa]

Pha lê muôn khảm[1] thức[2] lom om[3],
Xảy thấy thằng chài đứng đấy nom.
Manh áo quàng, mang lụp xụp,
Quai chèo xách, đứng lom khom.
Ngư hà[4] vẫy đuôi chúi ẩn,
Âu lộ[5] hay cơ[6] ngó nhòm.
Có kẻ làm ơn nheo nhẻo mách;
Kia kìa Phạm Lãi[7] mái kia mom.

II[sửa]

Nẻo đầu[8] kể bốn thú nhàn cư,
Song viết[9] ai bằng song viết ngư ?
Tám bức giang sơn thu vẹn tám,
Tư mùa phong cảnh đủ hòa[10] tư.
Dong thuyền đợi tiên Tô tử[11],
Nêm chèo ca khúc Sở từ[12].
Nọ nọ Bàn Khê[13] công nghiệp cả.
Xuân thu lần kể tám mươi dư.

   
Chú thích

 1. Khảm: Khoảnh
 2. Thức: Cảnh
 3. Lom om: Từ cổ, chưa rõ nghĩa, chúng tôi suy đoán là: bao la
 4. Ngư hà: Tôm cá
 5. Âu lộ: Chim trả, chim cò
 6. Hay cơ: Biết cơ hội
 7. Phạm Lãi: Người từ bỏ công danh đi ngao du sơn thủy
 8. Nẻo đầu: Đứng đầu
 9. Song viết: Nghề nghiệp
 10. Hòa: Cả
 11. Tô tử: Tô Đông Pha nhà Tống, hai lần dong thuyền đi chơi sông Xích Bích
 12. Sở từ: Khúc ca của Khuất Nguyên trên sông Thương Lang
 13. Bàn Khê: Nơi Khương Thượng (Lã Vọng) câu cá, lúc tám mươi tuổi, Văn Vương nhà Chu mời ra giúp sức, đánh được vua Trụ nhà Thương