Vịnh người hái củi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vịnh người hái củi
của Lê Thánh Tông

I[sửa]

Tư bề ngần ngật[1] bóng non om[2],
Sớm thấy người tiều đã tới nom.
Phong nguyệt một đòn mang lếch thếch,
Yên hà đôi bó quảy khom khom.
Ca Di[3] khúc đã, khoan chân dạng[4],
Non Thạch[5] cờ thôi, chống củi nhòm.
Có thuở xa trông vầng ác[6] xế,
Dé chân nheo nhéo[7] đứng đầu mom.

II[sửa]

Một rìu, một búa của hôm chiều,
Song viết[8] ai bằng song viết tiều ?
Lần nguyệt pha sương, ngày tháng Thuấn,
Tìm thông, hỏi quế, nước non Nghiêu.
Mây che đầu, ngàn tầng tán,
Suối vang tai, chín chặp thiều[9].
Khủng khỉnh ăn nằm đời thánh chúa,
Làm chi lần kể sự tiền triều[10].

   
Chú thích

  1. Ngần ngật: Ngăn ngắt
  2. Non om: Xanh um
  3. Ca Di: Hát khúc Bá Di
  4. Chân dạng: Dạng chân
  5. Non Thạch: Tức núi Thạch Kiều thuộc tỉnh Quảng Tây. Tương truyền Vương Chất nhà Tấn làm nghề hái củi, một hôm vào núi này, thấy hai đồng tử đương đánh cờ. Chất chống búa đứng xem, khi tan cuộc, trông đến búa, thì thấy cán đã nát
  6. Ác: Mặt trời
  7. Nheo nhéo: Khệnh khạng
  8. Song viết: Nghề nghiệp
  9. Thiều: Nhạc thiều quân
  10. Triều: Triều vua trước